ฟรี

ขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

????????พี่น้องชาวพระนครศรีอยุธยา ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัดพกติดตัวไว้ตลอดเวลาเดินทาง และหากไม่มีความจำเป็นให้งดเดินทาง รายละเอียดตามประกาศจังหวัดที่กำหนดไว้
???????? กรณีประชาชนให้รับรองตัวเอง กรณีสถานประกอบการให้เจ้าของ/นายจ้าง รับรอง
Link ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด
ข้อมูล ณ 7 มกราคม 2564