ฟรี
 • 2-64 1.jpg

  รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564

 • 244336025_2915803151969932_2336907856524659807_n.jpg

  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 • 19AA97A1-3473-4901-BC13-F9A065789E3B.jpeg

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • 4D555474-F48E-454D-AA99-B611BFA6BF24.jpeg

  วารสาร

 • 46A3EE94-F19F-441C-AFC6-96175AB8DAC3.jpeg

  กศน.ตำบลพระนอน เปิดรับสมัครเรียน ระดับประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2564

 • กศน อำเภอ 1-64.jpg

  รับสมัครนักศึกษา 2/2563

 • 135265520_1524063481116848_2437805753081935961_o.jpg

  ขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร